" "

คำนวณ หวยลาว ฉบับเซียน


คำนวณ หวยลาว ฉบับเซียน
การเล่นหวยในแต่ละประเภทนั้นย่อมมีแนวทาง สำหรับการหาเลขเด็ดที่แตกต่างกันตามรูปแบบของหวย และแน่นอนว่าเซียนหวยทั้งหลายต้องมีเทคนิคในการเสี่ยงโชคเป็นของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นการฝันเห็นตัวเลข หรือสูตรเฉพาะตัวเพื่อคว้ารางวัลนั้นมาเป็นของตัวเอง แล้วถ้าพูดถึงสูตรหวยลาวล่ะ? ทุกคนมีติดตัวกันไว้บ้างแล้วหรือยัง? 

บทความนี้ Check Lotto Thai จึงนำสูตรหวยลาวที่เป็นหวยเพื่อนบ้านยอดนิยม มาแบ่งปันกันถึง 7 สูตร ที่คุณพลาดไม่ได้ ถ้าคุณพร้อมจะเป็นเจ้าของเงินรางวัลในงวดหน้าแล้ว ก็เตรียมปากกาจดสูตรได้เลย
1.	หาเลขหลักสิบ
อีกหนึ่งสูตรที่จะคำนวณหาเลขเด็ดสำหรับเสี่ยงโชค ในการตามหาเลขหลักร้อยด้วยวิธีง่ายๆ ดังนี้ 
1. 1. อ้างอิงจากผลรางวัลงวดก่อน 
สมมติเลขรางวัลหวยลาวครั้งก่อนหน้า คือ 1321
1. 2. นำเลขหลักพัน + เลขหลักสิบ = ผลลัพธ์ตั้งต้น
วิธีคิด 1 + 2 = 3
1.3. เลขหลักหน่วยของผลลัพธ์ตั้งต้น + 8 (ค่าคงที่) = ผลลัพธ์ขั้นสอง
วิธีคิด 3 + 8 = 11 ผลลัพธ์ที่ได้ให้เลือกใช้เลขหลักหน่วย

ดังนั้น เลขหลักสิบในการนำไปใช้แทงหวยลาวในงวดถัดไป คือ เลข 1 โดยคุณสามารถยึดเลขหลักพันจากผลรางวัลงวดก่อนหน้าได้เช่นกัน โดยชุดเลขสำหรับการเสี่ยงโชคจะถูกตั้งไว้ตามนี้ 741X (อ้างอิงจากตัวอย่างของสูตรที่ 6) ซึ่งคุณสามารถนำสูตรอื่นๆ มาประยุกต์ใช้ในการหาเลขหลักอื่นได้เช่นกัน


2.	หาเลขหลักร้อย
อีกหนึ่งวิธีในการหาเลขเด็ดสำหรับเสี่ยงโชค ในการตามหาเลขหลักร้อย ด้วยวิธีง่ายๆดังนี้ 
2.1. อ้างอิงจากผลรางวัลงวดก่อน 
สมมติเลขรางวัลหวยลาวครั้งก่อนหน้า คือ 1321
2.2. นำเลขหลักพัน + เลขหลักร้อย = ผลลัพธ์ตั้งต้น
วิธีคิด 1 + 3 = 4
2.3. เลขหลักหน่วยของผลลัพธ์ตั้งต้น + เลขหลักสิบของผลรางวัลครั้งก่อน = ผลลัพธ์ขั้นสอง
วิธีคิด 4 + 2 = 6
2.4. เลขหลักหน่วยของผลลัพธ์ขั้นสอง + เลขหลักหน่วย = ผลลัพธ์ขั้นสุดท้าย 
วิธีคิด 6 + 1 = 7
2.5. ผลลัพธ์ขั้นสุดท้าย x 2 จะได้เลขเด็ดของเลขหลักร้อยสำหรับงวดถัดไป
วิธีคิด 7 × 2= 14 ผลลัพธ์ที่ได้ให้เลือกใช้เลขหลักหน่วย

ดังนั้น เลขหลักร้อยในการนำไปใช้แทงหวยลาวในงวดถัดไป คือ เลข 4 โดยคุณสามารถยึดเลขหลักพันจากผลรางวัลงวดก่อนหน้าได้ โดยชุดเลขสำหรับการเสี่ยงโชคจะถูกตั้งไว้ตามนี้ 74XX ซึ่งคุณสามารถนำสูตรอื่นๆ มาประยุกต์ใช้ในการหาเลขหลักอื่นได้เช่นกัน


3.	การหาเลข 2 ตัวอีกหนึ่งรูปแบบ
3.1. อ้างอิงผลรางวัลของงวดก่อนหน้าในการคำนวณ 
โดยจะใช้เพียงเลข 3 ตัวบนเรียงกัน
สมมติเลขรางวัลหวยลาวครั้งก่อนหน้า คือ 1321
3.2. นำเลขรางวัลที่ได้มาเข้าสูตร
หลังจากที่ได้เลขรางวัลหวยลาวงวดก่อนมาแล้วให้นำไปใส่สูตรดังต่อไปนี้
หลักร้อย (3) x 5(คงที่) = ผลลัพธ์ 1 (15) นับเพิ่มอีก 3 = 18
หลักสิบ (2) x 3(คงที่) = ผลลัพธ์ 2 (6) นับเพิ่มอีก 3 = 09
หลักหน่วย (1) + 4(คงที่) = ผลลัพธ์ 3 (5) นับเพิ่มอีก 3 = 08
เมื่อได้ผลลัพธ์ทั้งหมดแล้วให้นับเพิ่มอีก 3 แต้ม จะทำให้ได้ผลลัพธ์เลขเด่นในการนำไปเสี่ยงโชคดังนี้ 18, 09 และ 08 ซึ่งสูตรนี้สามารถนำไปใช้แก้ขัดได้ หากคุณไม่มีเวลาในการคำนวณ


4.	การหาเลข 2 ตัว
4.1. อ้างอิงผลรางวัลของงวดก่อนหน้าในการคำนวณ 
สมมติเลขรางวัลหวยลาวครั้งก่อนหน้า คือ 1321
4.2. จากนั้นนำเลขมาบวกกันตามสูตร เพื่อหาเลขหลักสิบ
เลขหลักสิบ + เลขหลักหน่วย = ผลลัพธ์ (หลักหน่วย) 
2 + 1 = 3
จากนั้นนับเพิ่มไปทีละตำแหน่ง อีก 3 ตำแหน่งจะได้เป็น 3, 4, 5 และ 6 ตัวเลขกลุ่มนี้ถือว่าเป็นเลขหลักสิบ ที่จะนำมาใช้จับคู่กับเลขหลักหน่วยที่จะหาโดยใช้วิธีในขั้นตอนถัดไป
4.3.คำนวณคู่ชน หรือหาเลขหลักหน่วย
อ้างอิงผลรางวัลของงวดที่ผ่านมาเพื่อคำนวณคู่ชนหรือหาเลขหลักหน่วยทั้ง 4 ตำแหน่ง ตามสูตร ดังนี้
ตำแหน่งที่ 1 =  นำหลักสิบ (2) + หลักหน่วย (1) = ผลลัพธ์ (3)
ตำแหน่งที่ 2 =  นำตำแหน่งที่ 1 มานับเพิ่ม 1 (3 + 1 = 4)
ตำแหน่งที่ 3 =  นำตำแหน่งที่ 2 (4) + 4 (ค่าคงที่) (4 + 4 = 8)
ตำแหน่งที่ 4 =  นำตำแหน่งที่ 3 (8) + 2 (ค่าคงที่) (8 + 2 = 10)
จากสูตรตัวอย่างด้านบนหากนำมาแทนด้วยเลขจริงจะได้ผลลัพธ์ดังต่อไปนี้
ตำแหน่งที่ 1 =  3 
ตำแหน่งที่ 2 = 4
ตำแหน่งที่ 3 =  8
ตำแหน่งที่ 4 = 10 เลือกใช้เลขหลักหน่วยเท่านั้น 
4.4. นำผลลัพธ์ที่ได้มาจับคู่

หลังจากที่คำนวณตามสูตรจนได้ผลลัพธ์แล้ว ให้นำเลขที่ได้มาทำการจับคู่ชุด โดยผลลัพธ์ที่คำนวณได้คือ หลักสิบ (3, 4, 5, 6) และหลักหน่วย (3, 4, 8, 0) โดยจัดเป็นชุดได้ 4 ชุด ดังนี้ 
33, 34, 38, 30
43, 44, 48, 40
53, 54, 58 ,50
63, 64, 68, 60


5.	หาเลขเด่นไปจัดชุดแบบอีกหนึ่งรูปแบบ
5.1. อ้างอิงผลรางวัลของงวดก่อนหน้าในการคำนวณ 
สมมติเลขรางวัลหวยลาวครั้งก่อนหน้า คือ 1321
5.2. นำผลหวยลาวก่อนหน้ามาใส่สูตร
หลังจากที่ได้ผลหวยย้อนหลังมาแล้ว ให้นำมาใส่สูตรดังต่อไปนี้
หลักร้อย + 7 คงที่ = X (เลขเด่น)
หลักสิบ + 7 คงที่ = Y (เลขเด่น)
หลักหน่วย +7 คงที่ = Y (เลขเด่น)
สมมติเลขรางวัลหวยลาวครั้งก่อนหน้า คือ 1321
หลักร้อย (3) + 7   = 10
หลักสิบ (2) + 7     = 9
หลักหน่วย (1) +7  = 8
ในกรณีที่ผลลัพธ์เป็นเลข 2 หลัก เลือกเฉพาะตัวเลขหลักหน่วยในการนำไปแทงหวยลาวในงวดถัดไป จึงทำให้ได้เลขเด่น 3 ตัว ดังนี้ 0, 9 และ 8


6.	การหาเลขหลักหน่วยและหลักสิบไปจัดชุด
6.1. อ้างอิงผลรางวัลของงวดก่อนหน้าในการคำนวณ 
สมมติเลขรางวัลหวยลาวครั้งก่อนหน้า คือ 1321
6.2. พิจารณาเลขรางวัลงวดที่ออกก่อนหน้า โดยแบ่งเลขตามหลักต่างๆ เพื่อใช้ในการคำนวณดังนี้
หลักพัน คือ 1
หลักร้อย คือ 3
หลักสิบ คือ 2
หลักหน่วย คือ 1
6.3. หาเลขหลักสิบตามสูตร
a. หลักพัน + หลักพัน + หลักสิบ + หลักหน่วย + 2(คงที่) = ผลลัพธ์ที่ 1 
1 + 1 + 2 + 1 + 2(คงที่) = 7
b. นำผลลัพธ์ที่ 1 + 1(คงที่) = ผลลัพธ์ที่ 2
7 + 1(คงที่) = 8
ดังนั้นเราจะได้ผลลัพธ์มาทั้งหมด 2 เลขคือเลข 7 และเลข 8
6.4. หาเลขหลักหน่วยตามสูตร
a. หลักพัน + หลักร้อย + หลักร้อย + หลักสิบ + หลักหน่วย + 1(คงที่) = ผลลัพธ์ที่ 3
1 + 3 + 3 + 2 + 1 + 1(คงที่) = 11
b. นำผลลัพธ์ที่ 3 + 5(คงที่) = ผลลัพธ์ที่ 4
11 + 5(คงที่) = 16
ในกรณีที่ได้ผลลัพธ์เป็นเลข 2 หลัก เลือกใช้เฉพาะเลขหลักหน่วย จึงเหลือแค่เลข 1 และ เลข 6
สรุปการหาเลขไปจัดชุดของสูตรที่ 2
จากผลลัพธ์ที่คำนวณด้านบน จะได้เลขหลักสิบ คือ เลข 7 และเลข 8 ส่วนเลขหลักหน่วยจะเป็นเลข 1 และเลข 6 จากนั้นนำเลขที่ได้มาจัดชุดดังนี้ 71, 76, 81, 86 เพื่อนำไปใช้แทงหวยลาวในงวดถัดไป
7.	การหา 3 ตัวบน
7.1. อ้างอิงผลรางวัลของงวดก่อนหน้าในการคำนวณ 
สมมติเลขรางวัลหวยลาวครั้งก่อนหน้า คือ 8371
7.2. หาเลข 3 ตัวบน 
นำตัวเลขจำนวน 3 ตัว หลักพัน หลักร้อย และหลักสิบมาใช้ (ยกเว้นหลักหน่วย) จากนั้นนำมาเรียงเป็น 3 ตัว ดังนี้ 8 3 7
7.3. นำเลขที่ได้คูณด้วย 2
หลังจากนั้นนำเลขที่ได้จากข้อที่ 2 คูณด้วยเลข 2 เพื่อหาผลลัพธ์
ตัวที่ 1 = 8 x 2 = 16
ตัวที่ 2 = 3 x 2 = 6
ตัวที่ 3 = 7 x 2 = 14 
7.4. นำไปเลขไปบวก
จากนั้นให้นำผลลัพธ์ที่ได้จากข้อที่ 3 โดยใช้หลักหน่วยบวกด้วยเลขตามสูตร ในตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวที่ 1 = 8 x 2 = 16 + หลักพัน (8) + หลักร้อย (3) + หลับสิบ (7) = 24
ตัวที่ 2 = 3 x 2 = 6 + หลักร้อย (3) + หลับสิบ (7) + หลักหน่วย (1) = 17
ตัวที่ 3 = 7 x 2 = 14 + หลับสิบ (7) + หลักหน่วย (1) = 12
7.5. นำผลลัพธ์ที่ได้มาบวก 1
เมื่อได้ผลลัพธ์แล้วเป็นเลข 2 หลักให้ทำเช่นเดิม คือตัดเลขข้างหน้าออก หรือใช้เลขหลักหน่วยจากนั้นนำไปบวกเลข 1 
ตัวที่ 1 = 24 + 1 = 5
ตัวที่ 2 = 17 + 1 = 8
ตัวที่ 3 = 12 + 1 = 3
7.6. ผลลัพธ์ที่ได้คือเลขเด็ด
จากนั้นนำเลขที่ได้ 5, 8 และ 3 ไปจัดชุดหวยออนไลน์ในการเสี่ยงโชคครั้งถัดไปได้เลย
เชื่อว่าหลายคนคงถูกใจกับสูตรเด็ดพิชิตหวยลาวกันไม่น้อย ด้วยวิธีง่ายๆ และนำไปใช้ได้จริง แถมยังได้รับการันตีจากเซียนหวยอีกด้วยว่าสูตรเหล่านี้ใช้ประกอบการตัดสินใจได้อย่างดีเยี่ยม ที่สำคัญเลยก็คือคอหวยทั้งหลายไม่ต้องรอลุ้นรางวัลแค่เดือนละ 2 ครั้งอีกต่อไป เพราะหวยลาวมีโอกาสให้นักเสี่ยงโชคได้ลุ้นรางวัลแทบทุกอาทิตย์เลยทีเดียว

.
.
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ :https://bit.ly/37dLGOf

ติดตามและไม่พลาดทุกการเคลื่อนไหวของ หวย

ทำนายฝัน

ฝันเห็นอนุสาวรีย์ เลขให้โชว์ความฝันคืออะไร ดูดวงความฝันแม่นๆ

ฝันเห็นอนุสาวรีย์ ว่ากันว่าฝันเห็นอนุสาวรีย์จะพบเจอแต่เรื่องดีๆที่เป็นศิริมงคลแก่ชีวิต

อ่านเพิ่มเติม »
Tagged
คำนวนหวยยี่กี คำนวนหวยหุ้น จับยี่กี จับยี่กี LOTTOVIP จับยี่กี วันนี้ ตรวจหวย ตรวจหวยมาเลย์ ตรวจหวยยี่กี่ ทำนายฝัน ทำนาย เลขเด็ด จากความฝัน บาคาร่า ผลหวยจับยี่กี ผลหวยหุ้น วิเคราะห์หวย วิเคราะห์หวยมาเลย์ วิเคราะห์หวยยี่กี วิเคราะห์หวยหุ้น วิเคราะห์เลขเด็ด สถิติหวยหุ้น สลากกินแบ่งรัฐบาล หวยไทย ตรวจหวย สล็อต สล็อตผลไม้ สล็อตออนไลน์ สล็อตโรม่า สอนวิธีคำนวนหวยหุ้น สูตรหวยยี่กี สูตรหวยหุ้น หวยงวดนี้ หวยมาเลย์ หวยมาเลย์งวดนี้ หวยมาเลย์ เลขเด็ด ตรวจหวย หวยยี่กี่ หวยลาว หวยหุ้น หวยหุ้นพรุ่งนี้ หวยหุ้นวันนี้ หวยหุ้นไทย หวยฮานอย เกมสล็อตมาใหม่ เลขเด็ด เลขเด็ดหวย เลขเด็ดหวยมาเลย์ เลขเด็ดหวยหุ้นวันนี้ เล่นเกมสล็อตผ่านเว็บ แนวทางหวยมาเลย์